Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Svanskog fibernät

Detta är Svanskog fibernäts sida

Informationsmöten

Anslutning till fibernätet i Svanskog

Telia släcker ned telenäten för abonnenter anslutna till i Ödebyn
och Skäggebyn den 31 mars 2017.

Vi vill gärna informera om fördelarna med fiberanslutning.
Därför bjuder vi på fika med information och frågestund.
28 maj 2016 kl 15 i Ödebyns bygdegård.
11 juni 2016 kl 15 i Skäggebyns bygdegård.

ÅRSSTÄMMA 2016

2016-04-09 15:15
2016-04-09 17:17

MEDLEMMAR I SVANSKOG FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING KALLAS TILL
ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 9 APRIL KL 15 I ÖDEBYNS BYGDEGÅRD.
VÄLKOMNA!

Stämma

2011-06-08 19:00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svanskog Folkets hus.
Välkommna

Informationsmöte

2011-05-31 19:30
2011-05-31 21:30

Informationsmöte med Svanskog,Långserud, Tveta och Huggenäs fiberföreningar. i Svanskogs Folkets hus
Välkommna

Styrelse

Ordförande:Alf Svanström.
alf@svanstrom.as 0532-30348

Sekreterare: Urban Hermansson
urban.hermansson@effect.se 0532- 33041

Kassör: Birgitta Evensson
b1@bahnhof.se 073-0287264

Ledamot: Egil Flöisand
egilfloi@hotmail.com 076-1460514

Ledamot: Lennart Johansson
lennartjohansson46@hotmail.com 0532-30079

Suppleant: Kari Mörk
kari@nettjournalisten.no

Stadgar Svanskog Fibernät

STADGAR FÖR SVANSKOG FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING
§ 1-23

Antagna av föreningens medlemmar vid två extra föreningstämmor 2014-06-01 och 2015-06-14.

§1 FIRMA
Föreningens namn är Svanskog fibernät ekonomisk förening nedan kallad föreningen.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET