Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Säffle toppar listan - fortfarande

Nu är Post och telestyrelsens granskning av bredbandstillgången 2013 publicerad.

I Värmland har tillgången till bredband på minst 100Mbit/s (på landsbygden) klättrat över 10% och det är en fördubbling på två år. Och i topp ligger fortfarande Säffle på nästan 61%, följt av Sunne och Årjäng.

Kila godkände inte avtal

Kila fibernät ekonomisk förening har haft årsstämma i Kila församlingshem. Mötet var mycket välbesökt. Viktigaste punkt på dagordningen var frågan om ägar- och driftsavtal. Avtalen presenterades och debatterades livligt. Årsstämman beslöt med överväldigande majoritet att avslå styrelsens förslag att godkänna avtalen.

Bro godkände avtal

Bro fiber ekonomisk förening har hållit föreningsstämma. Bland annat för att informera och ta beslut hur man skall ställa sig till de nya avtalsförslagen mellan Säffle kommunikations AB (SäKom) och fiberföreningarna på landsbygden.
Dag Rogne, ordförande i SäKom, var med på mötet och informerade om deras verksamhet och hur det fungerar idag.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter beslutade en enhällig stämma att avtalen skulle godkännas.
Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.

Gillberga godkände avtal

Gillberga fiber har hållit sin årsstämma och valt en ny styrelse.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter röstade en enhällig stämma för att avtalen skulle godkännas. Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.

Årsmöte Bro Fiber

2014-03-27 19:00
2014-03-27 21:00

Årsmöte med Bro Fiber Ek. Förening hålls på Majorskullen.
Torsdagen den 27 mars kl 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar + information och beslut om nya drifts- och ägaravtal mellan föreningen och Säkom AB.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

By godkände fiberavtal

By fiber ekonomisk förening har hållit extra föreningsstämma för att informera och ta beslut hur man skall ställa sig till de nya avtalsförslagen mellan Säffle kommunikations AB (SäKom) och fiberföreningarna på landsbygden.
Dag Rogne, ordförande i SäKom, var med på mötet och informerade om deras verksamhet och hur det fungerar idag.

Styrelseval och avtalsdiskussion

Södra Näsets fiberförening höll på söndagskvällen sin årsstämma. Ca 55 medlemmar närvarade och följande styrelse valdes:
Ordförande, Mats Olsson. Vice ordförande Peter Carlsson. Kassör Marianne Olsson och sekreterare Britt-Marie Johansson. Ledamot Halvar Pettersson. Suppleanter, Karl-Erik Aronsson och Kjell Nordahl.

Två förslag till avtal

Det förslag till avtal som Långserud presenterat på denna sida, representerar inte majoriteten för föreningskonstellationen. Den arbetsgrupp i Säby och Säkom som diskuterat fram drifts- och ägaravtalen har enats om ett förslag som nu läggs på föreningarnas bord att besluta om.

Årsmöte Kila Fiber

2014-03-27 19:00

Årsmöte Kila Fiber Kila Församlingshem.

Se filen nedan för årsredovisning.

Ny hemsida med allt om avtalen: www.fiberavtal.se

Långseruds Fibernät har fått en ny hemsida, www.fiberavtal.se i dagarna. Där kan du hitta SäKoms nya avtalsförslag kring fibernätet på landsbygden i Säffle och de risker vi ser om avtalen blir verklighet. Även alternativa förslag som bevakar fibermedlemmarnas intressen bättre kan du studera där.

Prenumerera på innehåll