Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

By Stämma 2014

Ordinarie föreningsstämma hölls på Nolby flygklubb 2014-06-25.
Styrelsen omvaldes i sin helhet och se fortsatt ut:
- Stig Åkerström, Ordförande
- Leif Naucler
- Else-Britt Stridsberg
- Björn Eriksson
- Gunnbritt Ivarsson
- Tommy Andersson
- Inger Fridlund

Stämman avslutades med information och frågor om framtiden.

Kila Fibernät möte med Säkom

Kila Fibernäts styrelse, Ewert Karlsson, Gunnar Axelsson och Åke Gullberg, mötte Dag Rogne, Gustaf Andersson och Jörgen Sundin från Säkom 140701. Vid diskuterade principer för ägande och drift och definierade de huvudpunkter där avtalsförslagen skiljer sig åt.

Viasat på väg till Säffle

Nyligen presenterades Boxer som ny TV-leverantör i Säffle Fibernät.
Nu är ännu en stor aktör på väg in, nämligen Viasat. De har tecknat ett avtal med Telia som är vår kommunikationsoperatör och detta omfattar då alla nät som har Telia som KO, däribland Säffle fibernät.
Läs mer här:
http://www.viasat.se/produkter/telia-open-fiber

Åskan härjar!

Åskan har gått hårt åt Säffle Fibernät. Förra veckan blev det avbrott på värmlandsnäs till följd av åsknedslag och nu var det norra delens tur med stopp i noderna i Häljebol och Långserud.
Noderna innehåller en batteribackup som fungerar som åskskydd, men uppenbarligen klarar den inte av de riktigt hårda smällarna som åskan ibland delar ut.

Föreningsstämma i Långseruds Fibernät måndagen den 30 juni 2014 kl. 19.00 i Långseruds Bygdegård

Välkomna till årsstämman!
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att ta ett viktigt beslut om framtiden för vårt fibernät.
Ni medlemmar kommer att få välja väg, och styrelsen kommer att presentera det erbjudande vi informerade om i måndags, om att sälja vårt nät till Ip-Only, en kompetent och framtidsinriktad fiberoperatör med affärsidéer som stämmer med våra: Riktigt Öppet nät, låga tjänstepriser genom fri konkurrens och inga nätavgifter.

Det Ip-Only är beredda att betala för föreningens nät tror vi kommer att överraska positivt.

Ny TV-leverantör på väg

TV-leverantören Boxer är på väg till Säffle Fibernät. De fanns ju med vid starten, men drog sig snabbt ur fibernäten och kunderna fick då vända sig någon annanstans.
Nu har de vänt tillbaka och tecknat avtal med vår kommunikationsoperatör Telia vilket innebär att de kommer lanseras till alla de nät som Telia jobbar i, bland annat Säffle.

Läs mer om denna goda nyhet här:

Kila Fibernät möte med Säkom

Kila Fibernät har omarbetat avtal för ägande och drift och i mitten av maj skickades dessa till Säkom med önskemål om dialog och förhandling. Frågan behandlades vid styrelsemöte i Säkom 140522 och efter att vi tre gånger framfört önskemål om tid för möte har vi fått inbjudan till möte 140701.

Kila östra driftavbrott

2014-06-12 06:00
2014-06-12 18:00

Säkom lägger om fiber i Björrud denna vecka. Detta kommer att innebära ett driftavbrott torsdag 140612 kl 06 - 18 i Östra Kila.
Efter avbrottet kan utrustning som är ansluten till fibernätet behöva en omstart. Skulle Ni inte få igång Er tjänst(-er) efter avbrottet, kontakta SäKom kundtjänst 0533-68 11 10.

Sex föreningar undertecknade avtal

Sex av Säffles fiberföreningar har nu undertecknat drifts- och ägaravtal med Säkom. Avtalet är i enlighet med det förslag som förhandlats fram mellan Säby och Säkom och som därefter antagits på föreningarnas stämmor under våren.
De som på tisdagen undertecknade avtalen var Södra Näset, Gillberga, By, Bro, Södra Ny och Tveta.

Kila Fibernät har förslag till avtal

Vid årsstämma för Kila Fibernät ekonomisk förening 20140327 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för att ett avtal upprättas mellan föreningen och SäKom AB som rör såväl ägande som drift av fibernätet.
Kila Fibernät ekonomisk förening sade nej till föreliggande avtalsförslag både vad gäller ägande och drift av fibernätet.

Prenumerera på innehåll