Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Extrastämma inför fusion av Gillberga fiber

2015-03-31 19:00
2015-03-31 20:00

Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma
Tisdag 31 mars kl. 19.00 i Kålsäters Folkets hus.

Information: Under en längre tid har vi arbetat för att fusionera vår förening med flera av de andra landsbygdsfiberföreningarna i Säffle. De där det är aktuellt är de föreningar som tecknat avtal med SäKom.

Extra föreningsstämma i Kila Fibernät ekonomisk förening, torsdag 5/3-2015, i Kila Församlingshem

2015-03-05 19:00
2015-03-05 22:00

Kila Fibernät ekonomisk förening kallar till extra föreningsstämma för att ge medlemmarna information om förhandlingar om drifts- och ägaravtal som förts med SäKom sedan juli 2014. Beslut ska tas om vilka avtal medlemmarna vill ha.
Styrelsen har lagt fram avtalsförslag som omarbetats utifrån de avtal som flera föreningar tecknade våren 2014.

SäffleBygdens fibernät avvecklas

En extrastämma för SäffleBygdens fibernät har beslutat att inleda avvecklingen av föreningen. Bakgrunden är att den samordnande funktion som föreningen haft under uppstart och genomförande av fiberprojektet, inte längre finns.

Kila Fibernät och avtal med SäKom

Kila Fibernät har under hösten haft tre möten med representanter för SäKom, senast 141128 då Dag Rogne och Gustaf Andersson deltog från SäKom AB och Ewert Karlsson, Gunnar Axelsson och Bengt Nordgren deltog från Kila. Svanskogs Fibernät representerades av Urban Hermansson.

Utfall av Extrastämman i Långseruds Fibernät den 17/11

Vid extrastämman den 17/11, i Långseruds Fibernät, presenterades som utlovats, vid ordinarie stämma, resultatet av de förhandlingar som förts angående tillägg och ändringar i Ägar- och Driftsavtalen.
Stämman gick på styrelsen förslag och röstade för ett antagande och påskrift av de presenterade avtalsförslagen.

Extra Föreningsstämma i Långseruds Fibernät, måndagen den 17 Nov 2014 kl. 19:00, i Långseruds Bygdegård.

2014-11-17 19:00
2014-11-17 21:00

Extrastämma hålles med anledning av det beslut som togs på ordinarie stämma den 30/6. Beslutet innebar att den nya styrelsen fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom angående Drifts- och Ägaravtalen. Detta är nu avklarat och det är dags för Er medlemmar att bestämma om avtalen kan godkännas.

Ny styrelse i Säby

På en extrastämma med SäffleBygdens fibernät har det valts in några nya ledamöter i styrelsen.
Till ny ordförande efter Halvar Pettersson valdes Stig Åkerström från By fiber. Till ny ledamot för Långserud valdes Hans Hillerström och till ny ledamot för Södra Näset valdes Peter Carlsson.
Övriga ledamöter som valdes på den ordinarie stämman är:

Lägesrapport från Långserud Fiber

Styrelsen har sedan stämman haft ett antal styrelsemöten och diskuterat strategier samt gått igenom administrativa rutiner.
Inledande möten har hållits med SäKom och representanter för SäBy. Vi har även träffat styrelsen för Kila fiber.
Samtalen har förts i positiv anda där vi fört fram förslag på ändringar och tillägg i avtalstexterna.

Ny styrelse i Långserud Fiber Ek Fören

Årsstämma har hållits i Långserud fiber 2014-06-30. Vid stämman valdes ny styrelse.
Den nya styrelsen består av ordf. Hans Hillerström, kassör Anders Axelsson och sekr. Ingemar Olson. Till suppl valdes Siv Forsén och Lisa Sprengel.
Den nya styrelsen fick av stämman i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom och SäBy om ägar- och driftsavtal.

Kila Fibernät och avtal med Säkom

Vi har haft ett möte med Säkom 140812 då Gunnar Axelsson och undertecknad pratade med Gustaf Andersson, Dag Rogne , Jörgen Sundin och ekonomichef Lars Johansson. Utgångspunkt var balansräkning för landsbygdsnätet från 111231 som ligger till grund för delat ägande 50-50. Vi visade en alternativ beräkning där vi värdesätter det ideella arbete som föreningsmedlemmar gjort.

Prenumerera på innehåll