Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Kommer det inte bättre lösningar som gör att vi slipper gräva ner en kabel till?

Det vi med stor säkerhet kan säga är att varken tekniken i det befintliga telenätet, eller de trådlösa alternativen kan leverera en successivt ökad kapacitet - till alla. Trådlösa system är och förblir komplement och begränsas också av att det är brist på frekvenser.

Varför duger inte dagens telenät som ger oss ADSL?

Fördelarna med ADSL är att det nyttjar det befintliga telenätet. Utbyggnader av telestationer har skett med statliga och kommunala medel och detta har varit nödvändigt för att ge oss bredband - snabbt. Men det är och förblir en tillfällig lösning på grund av den begränsade kapaciteten. Ett stort problem är också att kapaciteten sjunker snabbt med avståndet till telefonväxeln.

Hur hög kapacitet får jag till mitt hushåll?

Varje hushåll kommer ha tillgång till 100 mbit/s. Av dessa är det TV som tar det mesta, 7-9 mbit/s för en vanlig kanal och ca 20 mbit/s för en HD-kanal.
Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten.

Vilken roll har Säffle kommun?

Projektet är förankrat på högsta nivå. Kommunfullmäktige har antagit en bredbandsstrategi som lägger fast visionen om ett höghastighetsnät till alla hushåll senast 2011. Första etappen består i att bygga på landsbygden.
Från kommunen leds det hela av det helägda aktiebolaget SäKom AB. Ordförande är kommunalrådet Daniel Bäckström och VD är Sabine Zimmerl Berg.

Hur är det hela organiserat?

I praktiken byggs nätet av lokala områdesföreningar i nära samarbete med markägare och hushåll. Det finns 10 sådana i kommunen och varje förening äger sitt nät.
Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet.

Vad är det vi ska gräva ner?

Vi ska gräva ner två typer av fiberoptiska nät i vår kommun: Ett stamnät som binder samman orterna i kommunen, samt ett finmaskigt områdesnät som ska ge fiber ända in i huset. Nätet ersätter därmed det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV-antenner och paraboler.

EU ansökan

Säffle kommun har skickat denna ansökan för fiberprojektet.

Möte för Långseruds områdesrepresentanter

2007-10-30 19:00
2007-10-30 21:00

Vi möts Sockenstugan och får information om fiberprojektet och hur vi skall genomföra detta i Långserud.
Välkomna.

Möte Säffle fibergrupp

2007-11-28 19:00
2007-11-28 22:00

Möte på Huggenäs byggdegård

Fakta Bredband

Bredbandsanvändningen ökar stadigt. 2006 hade 49 procent av landets alla 4 miljoner hushåll en bredbandsuppkoppling. Det är en ökning från året innan med 26 procent. Sedan 2002 har nivån fyrdubblats.
Även kapaciteten ökar. 67 procent av alla som hade fast uppkoppling, hade tillgång till minst 2 mbit/s (när man tar emot information)

Prenumerera på innehåll