Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Möte områdesansvariga

2009-01-12 19:00

Styrelse och områdesansvariga samlas till möte.
Måndagen den 12 januari 2009 kl. 19.00 på Majorskullen.

Styrelse Bro Fibernät

Vid extra föreningsstämma den 081209 valdes följande styrelse: Ordf. Torbjörn Axelsson, vice ordf. Sven-Olof Leander, kassör John Wilhelmsson, sekr. Thomas Janson,
ledamöter: Göran Jungbark, Ingvar Olsson,
Suppleanter: Dick Persson, Lars Tuomi.
Revisorer: Horst Pommerening, Lennart Gustafsson.
Revisorssuppleant: Tord Danielsson

Kan jag använda det telefonnät jag har i huset?

Ja. Den dosa som monteras i ditt hus ansluts till det telenät du redan har. Du kan då använda detta nät och samma telefoner som idag. Köper du telefonitjänster via fibernätet har du dock ingen användning för den telekabel som är utanför huset.

Måste jag köpa tjänster i nätet?

Nej. Tuben och fibern svetsas in i den dosa du monterat på väggen, sedan väljer du själv om du tecknar några tjänster eller inte. Du väljer också NÄR du tecknar dem. Vilket kan vara bra att tänka på eftersom de flesta tjänster vi har idag har uppsägningstider.

Extrastämma genomförd

Extrastämma med tillhörande stadgeändring är nu genomförd i Gillberga. Ett 60-tal medlemmar närvarade och ställde frågor om projektet.

Grävning har påbörjats i Torp och första steget är att binda samman stammen Kila-Gillberga-Långserud.

Enligt senaste sammanställningen har vi nu 190 anslutningsavtal inlämnade!

Ombudsmöte

2008-12-15 18:00
2008-12-15 19:00

Gillberga Fiber har ombudsmöte i Kålsäters folkets hus kl 1800.

Medlems- och informationsmöte Bro Fibernät

2008-12-09 19:00

Majorskullen tisdagen den 9 december 2008 kl19.00
Du som ännu inte gått med i Bro Fibernät missa inte detta tillfälle att få information om projektet och kunna ställa frågor till Erik Evestam.
Kaffepaus.
Därefter extra medlemsmöte med bl.a val av styrelse och områdesansvariga, förlängning av verksamhetsår mm.

Gillberga extrastämma

2008-12-15 19:00
2008-12-15 21:00

Gillberga Fiber håller extrastämma för ändring av stadgarna.
Det kommer även bli information om projektets status.
Plats: Kålsäters Folkets hus, kl 1900.

Extra föreningsstämma

2008-12-03 18:00
2008-12-03 20:00

Kallelse till extra föreningsstämma med anledning av föreslagen ändring av §6 i stadgarna.
Föreningsstämman hålls i Södra Ny Bygdegård onsdagen den 3 december kl. 1800.
Välkomna!
Styrelsen

15-18 000 kr i insats, vad får man för det?

Du får slang, fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Grävningen på egen tomt får du dock stå för själv, antingen för egen hand, eller om du hyr in en mindre grävare.
Även kostnader för eventuella dragningar i hemmen får du stå för själv.

Se detta som en god investering i din fastighet.

Prenumerera på innehåll