Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Upphandling av material och tjänster för medlemmar i Säfflebygdens Fibernät!

Nu har Säby påbörjat en upphandling av tjänster och utrustning för sina medlemmar! Tanken är att teckna ett eller flera ramavtal med lämpliga leverantörer för att medlemmarna på ett enkelt, tryggt och ekonomiskt sätt ska kunna köpa det man behöver. Till exempel:

- Trådlös accesspunkt
- Batteribackup för hemutrustning (UPS)
- Installation av nätverksuttag hemma

Grävstart

2009-06-05 13:13

Måndagen den 8 juni påbörjar vår markentreprenör Brobergs gräv schaktning/plöjning av Tveta fibernät.Vi börjar i Sjöhaget och går mot Smärslid.
I övrigt pågår samläggnimng med Vattenfall i området mellan Rud och Sjöbyn.

Gillberga håller årsstämma

Gillberga Fiber håller sin ordinarie årsstämma.
Tid: Tisdagen den 30 juni kl 1900
Plats: Kålsäters Folkets hus.
Ärenden: Stämmoförhandlingar i enlighet med stadgarna.
Information om projektets status, grävlängd, inkoppling i husen mm.
Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna i stadgeenlig tid.

Uppstartsmöte

2009-06-09 19:00
2009-06-09 21:00

Uppstartsmöte i Huggenäs fiber!
Nu är det dags att börja gräva!
Tisdagen 9 juni kl. 19:00 har vi uppstartsmöte i Huggenäs bygdegård.
Kort information om projektläget.
Jonas från Bynet kommer och visar hur anslutningen i huset kommer att se ut och svarar på ev. frågor om detta.
Områdesansvariga/Dagsverken/Samordning
Övriga frågor
Avslutning

Är det ett opto till ethernetadapter, inkl router, som ni drar in. Eller är det bara ett enkelt opto till ethernet "modem"?

Det beror sig lite på vad man beställt för tjänster. Alla kommer att få mediekonvereraren (opto till ethernet) Denna är en Orexis FTH-3.

Hur kopplar man om man vill använda flera IP telefoner?

Vill du anluta flera IP-telefoner behöver du en dataswitch kopplad till telefonuttaget på bredbandsswitchen. Det är en helt vanlig dataswitch som används i vanliga datanätverk.

Använder du IP-telefoner behövs inte heller ATA-boxen, men det visste du förmodligen redan.

Hur kopplar man till första jacket?

Från ATA-boxen kan du som bekant koppla in dig i befintlig telefonslinga.

Är det alltid nätverkskabel som behövs för att koppla in en box för TV eller en ATA-box?

Det stämmer. Du använder nätverkskabel för att koppla dig från bredbandsswitchen till den utrustning som ska anslutas. Enda undantaget är givetvis om du väljer en trådlös överföring, men då krävs å andra sidan nätverkskabel mellan Bredbandsswitchen och radioenheten samt mellan tv-boxen och radioenheten i andra änden.

Avtal klart med KO!

Nu har Säkom AB och TeliaSonera skrivit avtal om att samarbeta i driften av nätet. Telias uppgift är att bestycka nodhusen och se till att tjänsteleverantörerna kommer till Säffle.

Ny arbetsgrupp i Säby - Hemtekniksgruppen

Sedan ett tag tillbaks finns en ny arbetsgrupp i Säbys regi. Ett gäng teknikintresserade medlemmar från våra föreningar har samlats för att försöka sprida information om tekniska spörsmål angående vårt fiberprojekt.

Har du några frågor så är du välkommen att skicka en fråga till hemteknik@fibernat.se.

Prenumerera på innehåll