Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Extrastämma Gillberga fiber

2015-08-27 19:00
2015-08-27 20:00

Gillberga fiber håller extrastämma i Kålsäters folkets hus den 27 augusti kl 19.00
Stämmans enda punkt är beslut om huruvida föreningen ska ingå i fusionen tillsammans med fiberföreningarna i Bro, Tveta, Södra Näset, Södra Ny, Huggenäs och Stubbkärr Bäckelid.

Frågor och svar om föreningsfusionen

Föreningarna Bro, Gillberga, S:a Näset, Huggenäs, Södra Ny, Tveta och Bäckelid-Stubbkärr har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om fusion av föreningarna. Arbetet påbörjades med extrastämmorna som hölls tidigare i vår och ska fullföljas med extrastämmor i höst.

Kort information från årsstämman i Långseruds Fibernät ek. för.

Årsstämman hölls den 25:e juni 2015.
Omval skedde på samtliga positioner, sånär som på en suppleant som avsagt sig vidare uppdrag. Ny suppleant blev Agneta Bäckström.
Årsredovisningar och revisionsberättelse godkändes och framlagd budget antogs enligt styrelsens förslag.

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. torsdag 2015-06-25, kl 19:00

2015-06-25 19:00
2015-06-25 19:30

Ordinarie årsstämma hålles torsdagen den 25/6 2015, kl 19:00 i bygdegården Långserud.
Välkomna Styrelsen.

Gillberga fiber föreningsstämma

2015-06-30 19:00
2015-06-30 20:00

Gillberga Fiber ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma.
tisdag 30 juni kl 19.00
Kålsäters folkets hus
Ärenden enligt stadgarna.
Information om den pågående fusionen mellan några av fiberföreningarna.

Ordinarie stämma i Huggenäs fiber

2015-06-23 19:00
2015-06-23 21:00

Styrelsen för Huggenäs fiber kallar till ordinarie stämma/årsmöte i Bygdegården.

Datum & tid är 23 juni klockan 19:00

Sedvanliga årsmötespunkter samt information om kommande sammanslagning kommer att avhandlas. Därutöver ska kaffe drickas av de som så önskar.

Se bifogad kallelse för mer info.

Välkomna

Ordinarie föreningsstämma för Kila Fibernät ekonomisk förening 20150616

2015-06-16 19:00
2015-06-16 21:00

Kila Fibernät ekonomisk förening håller ordinarie årsstämma 20150616 kl 1900 i N:a Eds bygdegård. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Protokoll från extrastämma i Huggenäs fiber

Extrastämma i Huggenäs fiber hölls i bygdegården den 30/3 kl. 19:00.
Ämnet för dagen var huruvida vi ska gå vidare med planerna för en sammanslagning med ett antal av de andra föreningarna.

En enig stämma ställde sig bakom planerna och vi kommer därför att forsätta detta arbete.

"On keyboard"
/Jan

Extra föreningsstämma

2015-03-30 19:00
2015-03-30 21:00

Styrelsen i Huggenäs Fiber kallar till extrastämma i bygdegården måndagen den 30/3 klockan 19:00.

Anledningen är att vi vill gå vidare med planerna att fusionera vår förening med övriga fiberföreningarna som tecknat avtal med Säkom och vill veta hur medlemmarna ställer sig till detta.

Detta första möte har två punkter på agendan:

Fusion av fiberföreningar

Under en tid har diskussioner pågått att gå samman i en större förening.
Flera föreningar har varit delaktiga i detta och i följande föreningar har styrelserna ställt sig positiv:
Södra Näset, By, Bro, Huggenäs, Gillberga, Södra Ny, Tveta, Stubbkärr-Bäckelid.

Prenumerera på innehåll