Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Hur är det hela organiserat?

I praktiken byggs nätet av lokala områdesföreningar i nära samarbete med markägare och hushåll. Det finns 10 sådana i kommunen och varje förening äger sitt nät.
Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet.
Det nät som sammanbinder orterna/församlingarna, kallas stamnät och kommer att ägas av det kommunala bolaget SäKom AB.
Områdesföreningarna har sedan gått samman och bildat SäffleBygdens fibernät ek. förening som ska representera områdesföreningarna i diskussioner med kommunen.
Många av de tekniska och ekonomiska frågorna kommer att samordnas och tillsammans med det kommunala bolaget SäKom AB deltar SäffleBygdens fibernät i en styrgrupp som ska leda arbetet och ta beslut i vissa gemensamma angelägenheter.

Läs mer under "informationsmanual" - "Projektet" - "Organisation"