Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Informationsmöten

Anslutning till fibernätet i Svanskog

Telia släcker ned telenäten för abonnenter anslutna till i Ödebyn
och Skäggebyn den 31 mars 2017.

Vi vill gärna informera om fördelarna med fiberanslutning.
Därför bjuder vi på fika med information och frågestund.
28 maj 2016 kl 15 i Ödebyns bygdegård.
11 juni 2016 kl 15 i Skäggebyns bygdegård.

Arbeten men anslutning sker bara när marken inte är frusen. För
att bli ansluten innan telenäten läggs ned, så måste arbetet ske
under stundande sommar och tidig höst.

Vi kommer om tillräckligt intresse finns att göra en samlad insats
för att ansluta fastigheter i tätorten Svaneholm.
Info-möte om anslutning i Svaneholm kommer att ske i Folkets
Hus B-sal 4 juni 2016 kl 15 i samarbete med Byalaget.

Styrelsen för Svanskogs Fibernät e f