Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Frågor och svar om föreningsfusionen

Föreningarna Bro, Gillberga, S:a Näset, Huggenäs, Södra Ny, Tveta och Bäckelid-Stubbkärr har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om fusion av föreningarna. Arbetet påbörjades med extrastämmorna som hölls tidigare i vår och ska fullföljas med extrastämmor i höst.
Föreningen kommer få en ägarandel på cirka 28% av Säffle fibernät och omfattar cirka 1 400 anslutningar. Det blir därmed en av landets största fiberföreningar.

Mer om fusionen, bakgrund och frågor/svar finns under "Säffle Fibernät" och "Fusion av fiberföreningar 2015"
http://fibernat.se/node/381