Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Fusion av fiberföreningar 2015

Sju fiberföreningar har blivit till en under det nya namnet Säffle Landsbygdsnät Ek för.
Fusionen blev klar 29 december 2015 och den nya föreningen har nu en egen webbplats: www.safflelandsbygdsnat.se

Här följer en bakgrund till fusionen.

Vilka föreningar ingår i fusionen?
Bro Fibernät Ekonomisk förening
Gillberga Fiber Ekonomisk förening
Huggenäs Fiber Ekonomisk förening
Södra Ny Fiber ekonomisk förening
S:a Näsets Fibernät Ekonomisk förening
Tvetas Fibernät Ekonomisk förening
Bäckelid Stubbkärr fibernät Ekonomisk förening

Varför genomför ni detta?
Vi har lämnat uppbyggnadsfasen och behovet av det lokala engagemanget har minskat. Genom att gå samman kan vi rationalisera administrationen.

Hur genomfördes den?
I praktiken var det sex föreningar som gick in i den sjunde - Bro fibernät - som sedan bytte namn till det nya namnet.
Det var en solidarisk fusion där de ingående föreningarna gick in med hela sitt kvarvarande kapital i den nya föreningen. Ingen behövde betala in extra andelskapital och ingen fick heller tillbaka något i samband med denna process. De till gångar som föreningen förfogar över kommer fortsatt finnas kvar som en ekonomisk buffert.

Hur stor blev den nya föreningen?
Den nya föreningen har cirka 1 400 anslutningar och blir därmed en av landets största fiberföreningar.

Vilka är ägare?
Idag äger föreningarna 50% av nätet och det kommunala bolaget Säkom 50%. Varje förening har andel i föreningarnas hälft utifrån sin storlek.
Vid fusionen kommer alla medlemmar i de tidigare föreningarna automatiskt föras över till den nya föreningen och de andelar som varje förening hade, kommer läggas samman. Den nya föreningen kommer ha cirka 1400 anslutningar och äga cirka 28% av hela Säffle fibernät.

Varför ingick inte alla föreningarna i Säffle?
Av föreningarna i Säffle kommun valde sex av 10 att ingå. Dessutom tillkom en förening i Grums kommun. De övriga fyra har av olika skäl valt att inte ingå i arbetet.

Var detta en början på en försäljning av nätet?
Nej, tvärtom. Ambitionen från de ingående föreningarna var att behålla ett lokalt föreningsägande och att denna fusion ökar möjligheterna att ha det. Istället för sju mindre föreningar blev vi nu en större.

Vad händer med markavtalen?
De markavtal som respektive förening har med markägarna kommer togs över av den nya föreningen. Just nu pågår arbetet med att få dessa avtal korrekta i de fall då det saknas underskrifter av olika skäl. Detta för att förbereda för att bilda ledningsrätt på nätet.

Hur påverkar detta den gemensamma föreningen Säfflebygdens fibernät?
De tio medlemmarna i SäBy har gemensamt beslutat att likvidera den föreningen då den inte längre har någon funktion. Projektet är sedan länge avslutat och de avtal som finns med nätbolaget Säkom sluts mellan respektive förening.