Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kort information från årsstämman i Långseruds Fibernät ek. för.

Årsstämman hölls den 25:e juni 2015.
Omval skedde på samtliga positioner, sånär som på en suppleant som avsagt sig vidare uppdrag. Ny suppleant blev Agneta Bäckström.
Årsredovisningar och revisionsberättelse godkändes och framlagd budget antogs enligt styrelsens förslag.
På fråga från medlem, hur Långserud ställer sig till den fusion som sju föreningar jobbar med? Skickade medlemmarna med till styrelsen, en avsiktsförklaring, om att förbereda för och jobba mot ett samgående med övriga föreningar på sikt.