Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Extra föreningsstämma

2015-03-30 19:00
2015-03-30 21:00

Styrelsen i Huggenäs Fiber kallar till extrastämma i bygdegården måndagen den 30/3 klockan 19:00.

Anledningen är att vi vill gå vidare med planerna att fusionera vår förening med övriga fiberföreningarna som tecknat avtal med Säkom och vill veta hur medlemmarna ställer sig till detta.

Detta första möte har två punkter på agendan:

1: Vill föreningens medlemmar ingå i en fusion med ett antal av de andra fiberföreningarna i Säffle?

2: Kan Ulf Selander, Grant Thornton utses till revisor att granska fusionsplanen?

Om medlemmarna ställer sig positiva till detta kommer styrelsen att arbeta för att en fusion genomförs snarast.

Kom till mötet och framför din åsikt samt få information!

/Styrelsen