Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Extra föreningsstämma i Kila Fibernät ekonomisk förening, torsdag 5/3-2015, i Kila Församlingshem

2015-03-05 19:00
2015-03-05 22:00

Kila Fibernät ekonomisk förening kallar till extra föreningsstämma för att ge medlemmarna information om förhandlingar om drifts- och ägaravtal som förts med SäKom sedan juli 2014. Beslut ska tas om vilka avtal medlemmarna vill ha.
Styrelsen har lagt fram avtalsförslag som omarbetats utifrån de avtal som flera föreningar tecknade våren 2014.
Vid ett par möten under hösten fick vi acceptans för ändringar som vi föreslagit. Vid de senaste 3 mötena har motparten svängt och vill nu ha avtal som mer utgår från de avtal som tecknats av 9 föreningar. I driftsavtalet skiljer sig åsikterna åt i endast 2 punkter men respektive parts formulering anses så viktig förhandlingarna strandade vid senaste mötet 20150209.
De olika avtalsförslagen bifogas, liksom en verksamhetsberättelse.
Driftsavtal_24141209 och Agaravtal_20141209 är de avtal som 9 föreningar tecknat med SäKom.

BilagaStorlek
DRIFTSAVTAL_20150217_Kila.pdf323.7 kB
DRIFTSAVTAL_20141209.pdf272.69 kB
AGARAVTAL_20150217_Kila.pdf247.63 kB
AGARAVTAL_20141209.pdf194.29 kB
kilafiber Verksamhetsberättelse 150217.pdf12.48 kB