Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

SäffleBygdens fibernät avvecklas

En extrastämma för SäffleBygdens fibernät har beslutat att inleda avvecklingen av föreningen. Bakgrunden är att den samordnande funktion som föreningen haft under uppstart och genomförande av fiberprojektet, inte längre finns.
Det nya avtal som reglerar nätägarnas förhållande med varandra undertecknas numera av nätägarna - alltså respektive förening och det kommunala stadsnätsbolaget Säkom.
Den frivilliga likvidationen genomförs efter årsskiftet och de tillgångar som finns, kommer fördelas mellan de tio medlemsföreningarna.