Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kila Fibernät och avtal med SäKom

Kila Fibernät har under hösten haft tre möten med representanter för SäKom, senast 141128 då Dag Rogne och Gustaf Andersson deltog från SäKom AB och Ewert Karlsson, Gunnar Axelsson och Bengt Nordgren deltog från Kila. Svanskogs Fibernät representerades av Urban Hermansson. Vid de senaste mötena har vi gått igenom de avtalsversioner som Kila presenterat och vid senaste mötet fick vi besked om att SäKom kan skriva ett avtal med Kila och Svanskog som skiljer sig från de avtal som övriga föreningar, senast Långserud, accepterat.
Vi har hittat en del gemensamma formuleringar och definierat de punkter där åsikterna klart skiljer sig åt.
Vi arbetar vidare med att få till avtal som är så gynnsamma som möjligt för våra medlemmar. Nästa möte med SäKom blir 20150115.