Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Utfall av Extrastämman i Långseruds Fibernät den 17/11

Vid extrastämman den 17/11, i Långseruds Fibernät, presenterades som utlovats, vid ordinarie stämma, resultatet av de förhandlingar som förts angående tillägg och ändringar i Ägar- och Driftsavtalen.
Stämman gick på styrelsen förslag och röstade för ett antagande och påskrift av de presenterade avtalsförslagen.
Deltagarantalet var relativt stort, 83 röster och utfallet av röstningen blev 64 ja-röster samt 19 nej-röster.

Styrelsen.