Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Extra Föreningsstämma i Långseruds Fibernät, måndagen den 17 Nov 2014 kl. 19:00, i Långseruds Bygdegård.

2014-11-17 19:00
2014-11-17 21:00

Extrastämma hålles med anledning av det beslut som togs på ordinarie stämma den 30/6. Beslutet innebar att den nya styrelsen fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom angående Drifts- och Ägaravtalen. Detta är nu avklarat och det är dags för Er medlemmar att bestämma om avtalen kan godkännas.
Fullständiga avtalsförslag och kopia av kallelsen med följebrev finns nedan under "Bilaga", nedanför denna text.
I avtalen betyder: överstruken text = borttagen text, röd text = nytillkommen text och gul text = omflyttad text, för förtydligande.

Välkommna

Styrelsen

BilagaStorlek
Förslag DRIFTSAVTAL.pdf385.5 kB
Förslag ÄGARAVTAL.pdf290.16 kB
Information inför extrastämma.pdf11.22 kB
Kallelse_Dagordning Extrastämma.pdf39.94 kB

Kommentarer till informationen inför extrastämman

Styrelsens analys av förändringarna i avtalen är mer önsketänkanden än avtalsjuridiskt hållbart.

Min analys är därför:
Alla risker som vi röstade enhälligt mej till på stämman i juni är kvar.

Hur det går med styrelsens ultimatum är dock en fråga för den nya stämman att avgöra.

Gunnar Nyrén