Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Ny styrelse i Långserud Fiber Ek Fören

Årsstämma har hållits i Långserud fiber 2014-06-30. Vid stämman valdes ny styrelse.
Den nya styrelsen består av ordf. Hans Hillerström, kassör Anders Axelsson och sekr. Ingemar Olson. Till suppl valdes Siv Forsén och Lisa Sprengel.
Den nya styrelsen fick av stämman i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom och SäBy om ägar- och driftsavtal.