Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kila Fibernät och avtal med Säkom

Vi har haft ett möte med Säkom 140812 då Gunnar Axelsson och undertecknad pratade med Gustaf Andersson, Dag Rogne , Jörgen Sundin och ekonomichef Lars Johansson. Utgångspunkt var balansräkning för landsbygdsnätet från 111231 som ligger till grund för delat ägande 50-50. Vi visade en alternativ beräkning där vi värdesätter det ideella arbete som föreningsmedlemmar gjort. Om man räknar med det så har föreningarna gjort en större investering i nätet än Säkom. Vi fick ingen förståelse för att räkna in ideellt arbete.
Vi vill ha ett fysiskt ägande, där varje part äger en fast del av nätet, för att säkra föreningens och medlemmarnas insatser istället för samägande 50-50. En jurist som tillfrågades i samband med höstens avtalsdiskussioner avrådde från samägande och talade starkt för fördelar med fysiskt ägande bland annat vid en eventuell försäljning av nätet i framtiden. Även i denna fråga har vi svårt att få någon förståelse från SäKom.
Säkoms representanter vill nu diskutera det som vi framfört på ett styrelsemöte i Säkom 140923 och innan dess är inget nytt möte bestämt.

Kilas styrelse har också träffat styrelsen i Långseruds fibernät. De fick av sin årsstämma i uppdrag att lägga fram ett eget avtalsförslag för Säkom. De har förslag till ändringar i flera punkter i avtalet och dessa rör i flera fall de punkter där vi har gjort ändringar. En viss samsyn finns alltså, bland annat när det gäller att föreningarna bör få ökade intäkter och bättre redovisning av kostnader samt möjlighet till påverkan när det gäller styrning och utveckling av landsbygdsnätet.
Vi fortsätter alltså vår strävan att få till ett bra avtal och kommer att ha fortsatta kontakter med styrelsen i Långserud.