Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kila Fibernät har förslag till avtal

Vid årsstämma för Kila Fibernät ekonomisk förening 20140327 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för att ett avtal upprättas mellan föreningen och SäKom AB som rör såväl ägande som drift av fibernätet.
Kila Fibernät ekonomisk förening sade nej till föreliggande avtalsförslag både vad gäller ägande och drift av fibernätet.
Stämman uppdrog åt styrelsen att omarbeta avtalen och förutsatte att en dialog mellan parterna ska leda fram till ett gemensamt avtalsförslag.

Kila Fibernäts styrelse har nu utarbetat ett förslag till Ägaravtal och Driftsavtal som ska tjäna som förhandlingsunderlag.
Vi har i brev till SäKom AB bett att få ett möte för att inleda förhandlingar.
Vi tror och hoppas att vi tillsammans ska kunna nå fram till avtal som kan accepteras av Kila Fibernät ekonomisk förening och SäKom AB.