Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kila godkände inte avtal

Kila fibernät ekonomisk förening har haft årsstämma i Kila församlingshem. Mötet var mycket välbesökt. Viktigaste punkt på dagordningen var frågan om ägar- och driftsavtal. Avtalen presenterades och debatterades livligt. Årsstämman beslöt med överväldigande majoritet att avslå styrelsens förslag att godkänna avtalen. Den sittande styrelsen ställde då inte upp för omval varför en ny styrelse valdes. Den består av Ewert Karlsson, ordf., Gunnar Axelsson och Åke Gullberg som ledamöter samt Torbjörn Bäckström och Bengt Nordgren som ersättare.