Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Bro godkände avtal

Bro fiber ekonomisk förening har hållit föreningsstämma. Bland annat för att informera och ta beslut hur man skall ställa sig till de nya avtalsförslagen mellan Säffle kommunikations AB (SäKom) och fiberföreningarna på landsbygden.
Dag Rogne, ordförande i SäKom, var med på mötet och informerade om deras verksamhet och hur det fungerar idag.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter beslutade en enhällig stämma att avtalen skulle godkännas.
Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.