Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Gillberga godkände avtal

Gillberga fiber har hållit sin årsstämma och valt en ny styrelse.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter röstade en enhällig stämma för att avtalen skulle godkännas. Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.
Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär följande: Ordförande Göran Lindskog. Övriga ledamöter Margareta Hultkrantz, Erik Evestam, Mikael Persson och Lisbeth Olausson. Ersättare Annika Westerlind och Christer Karlsson