Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

By godkände fiberavtal

By fiber ekonomisk förening har hållit extra föreningsstämma för att informera och ta beslut hur man skall ställa sig till de nya avtalsförslagen mellan Säffle kommunikations AB (SäKom) och fiberföreningarna på landsbygden.
Dag Rogne, ordförande i SäKom, var med på mötet och informerade om deras verksamhet och hur det fungerar idag.
Därefter höll By fibers ordförande Stig Åkerström en genomgång av avtalen och dess innebörd. Invändningar på avtalen som andra föreningar har haft belystes och diskuterades.
Efter detta gick man till beslut i frågan. Stämman var helt enig och gav styrelsen i uppdrag att skriva på avtalen.