Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Styrelseval och avtalsdiskussion

Södra Näsets fiberförening höll på söndagskvällen sin årsstämma. Ca 55 medlemmar närvarade och följande styrelse valdes:
Ordförande, Mats Olsson. Vice ordförande Peter Carlsson. Kassör Marianne Olsson och sekreterare Britt-Marie Johansson. Ledamot Halvar Pettersson. Suppleanter, Karl-Erik Aronsson och Kjell Nordahl.
Det var också information om förslaget till drifts- och ägaravtal mellan föreningen och SäKom. Efter genomgång och diskussion så fattade stämman beslut att godkänna förslagen och ge styrelsen i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.