Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Två förslag till avtal

Det förslag till avtal som Långserud presenterat på denna sida, representerar inte majoriteten för föreningskonstellationen. Den arbetsgrupp i Säby och Säkom som diskuterat fram drifts- och ägaravtalen har enats om ett förslag som nu läggs på föreningarnas bord att besluta om. Tyvärr slutade den fleråriga processen inte i någon total enighet utan förslaget antogs genom majoritetsbeslut med röstsiffrorna 7-3 i Säbys styrelse.
Efter att Säby antog förslagen, så har även Säkoms styrelse antagit dem. Vissa redaktionella ändringar har gjorts, men nu finns de färdiga för föreningarna att fatta beslut om.

Förslagen kommer presenteras på ett möte som är öppet för alla i Långseruds bygdegård tisdag den 11 mars kl 19.00.