Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Varför fiberoptik?

I Säffles nät har vi valt fiberoptiken eftersom det är en teknik med mycket hög kapacitet. Det innebär att den kan sägas vara framtidssäker då den kommer klara det vi behöver för lång tid framöver.

I dag finns det framförallt två alternativ. DSL-teknik via det vanliga telenätet. Detta har snabbt gett oss en någorlunda god kapacitet för framförallt internettjänster. Problemet är att kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar med avståndet till telestationen. Ett problem som blir extra tydligt på landsbygden.
Telenätet kommer heller inte kunna klara de succesivt stigande kraven på kapacitet.

Mobila nät byggs också ut allt eftersom och får ökad kapacitet. Detta är bra komplement när vi behöver uppkopplingar på ställen utan fast förbindelse. Det är också en viktig del i utvecklingen av mobiltelefonin.
Kapaciteten har dock än så länge mest handlat om löften som ofta lanseras inför sommarsäsongen då stadsborna förväntas åka ut till sina sommarstugor.
Kosnumentombudsmannen har också kritiserat flera leverantörer för att de inte håller vad de lovar.
De mobila näten kommer byggas ut, men var byggs de? Och när? Och hur bra blir de?
Fiberoptiken ligger hela tiden flera steg före och kommer klara de kapacietskrav vi ställer idag och framöver.
Fibern vinner således i alla jämförelser utom en: Den förutsätter en ny infrastruktur som kostar en hel del att bygga.