Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kort rapport från Bro

Efter ordinarie föreningsstämma kan vi konstatera att föreningens styrelse är oförändrad och ser ut enligt följande:

Ordförande: Torbjörn Axelsson
Vice ordförande: Ingvar Olsson
Kassör: John Wilhelmsson
Sekreterare: Thomas Janson
Ledamot: Göran Jungbark
Suppleanter: Dick Persson och Lars Tuomi

Revisorer: Horst Pommerening och Gunnar Johansson
Valberedning: Per Adolfsson och Sven-Olof Leander

Vid 2011 års utgång hade föreningen 173 medlemmar. Antalet anslutningar uppgår till 213 stycken.
Medlemsavgiften fastställdes att fortsatt vara 100:- per år.