Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Föreningsfusionen uppskjuten till 2013

Säbys styrelse har beslutat att påbörjandet av den tänkta fusionen mellan de tio föreningarna skjuts fram ett år, till 2013. Därmed blir de stämmor som hålls i år vanliga reguljära stämmor, utan beslut om nedsättning av insatskapital.
Orsaken är bl.a. att det finns en hel del brister i näten som kan hänskjutas till garantiärenden och bör rättas till av respektive förening, med de pengar som fortfarande finns kvar i kassorna, innan garantitiden går ut. Dessutom återstår färdigställandet av ledningsrätter som kommer att dra en hel del kostnader.
Styrelsen tillskriver föreningarna och råder dem att i samförstånd med sina entreprenörer utföra en besiktning av näten och komma överens om åtgärder och vem som är ansvarig för ev. brister.
Åtgärden syftar till att sänka framtida kostnaderna eftersom SäKom framgent inte kommer att betala för skador som uppkommer p.g.a. uppenbart slarv och dåligt förlagda ledningar, detta kommer att drabba resp. förening direkt.