Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Säffle har Värmlands snabbaste landsbygd!

Nu finns det svart på vitt.
Av Post- och telestyrelsens senaste genomgång av tillgången på bredband i Sverige framgår att 32% av befolkningen på Säffles landsbygd har tillgång till ett bredband på minst 50 mbit/s. Det är särklassigt mest i Värmland, tvåan Hammarö ligger på 12% och då säger siffrorna ändå inte hela sanningen.

PTS gör varje år en studie över vilket bredband som svenskarna har tillgång till. Studien omfattar alla tekniker och alla hastigheter. Eftersom brytpunkten i studien för 2010 var sent i höstas så blev inte hela Säffles fibernät inrapporterat.
- Vi har ett nät som når drygt 90% av landsbygdens befolkning så nästa år kommer siffrorna se ännu bättre ut. Det här är en kraftig konkurrensfördel för Säffles landsbygd, säger Björn Eriksson, ledamot i SäffleBygdens fibernät som samordnar de tio ekonomiska föreningar som äger lokalnäten.
Ordförande för stamnätsägaren Säkom AB är Daniel Bäckström. Han ser stora fördelar med de satsningar Säffle gjort.
- Regeringen har ett mål att 90% av landets befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. Då krävs stora satsningar på fiberoptik och den resan har Säffle redan gjort. På landsbygden är målet redan nått och nu pågår utbyggnaden även i tätorten. Nätet ger oss hög kapacitet idag och för en överskådlig framtid, säger han.

Fibernät är den enda teknik som kan hänga med i utvecklingen när tjänsterna och användandet inom framförallt TV, telefoni och Internet utvecklas.
Totalt har 4 % av Värmlands landsbygd och 35% av tätortsbefolkningen tillgång till bredband av hög hastighet (minst 50Mbit/s). I Säffle är siffrorna 32%, respektive 16%.

Länk till PTS statistiksida: www.statistik.pts.se/bredband/index.html

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Bäckström, ordförande i SäKom AB, 070-688 16 21
Björn Eriksson, ledamot av SäffleBygdens fibernät, 073-326 30 99

Denna nyhet finns på Säffle kommuns hemsida: http://www.saffle.se/sv/stora-nyhetsarkivet/saffle-har-varmlands-snabbas...
samt i SäffleTidningens pappersupplaga