Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Inledning

Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö.
För att ta tillvara detta krävs infrastruktur och då inte bara i form av vägar.
Många av dagens - och ännu fler av morgondagens - företag måste ha tillgång till bredband av hög kapacitet för sin verksamhet. Ska vi kunna locka nya tjänstebaserade företag och entreprenörer att etablera sig hos oss måste vi kunna erbjuda dem sådana möjligheter.

Det handlar också om att våra bygder ska vara attraktiva för nuvarande och framtida invånare. Och då vet vi att bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer och blanketter, samt underhållning, informationshämtning och studier.
Sammantaget innebär detta att bredband av god kvalitet är avgörande för utvecklingen av vår landsbygd.