Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Inledning

Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö.
För att ta tillvara detta krävs infrastruktur och då inte bara i form av vägar.
Många av dagens - och ännu fler av morgondagens - företag måste ha tillgång till bredband av hög kapacitet för sin verksamhet. Ska vi kunna locka nya tjänstebaserade företag och entreprenörer att etablera sig hos oss är en digital infrastruktur av hög kvalitet en nödvändighet.

Säffle var den första kommunen i Värmland som satsade på ett fullskaligt fibernät som täcker kommunens alla delar.