Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Långserud fibernät

Detta är Långseruds fibernäts sida

Lägesrapport juni 2012 från Långserud

Fyra fiberföreningar Tveta, Svanskog, Huggenäs och Långserud har under hela 2011 och hittills under 2012 jobbat intensivt med att säkra Landsbygdsnätets framtid. Under hela byggtiden fram till hösten 2010 har vi fått gissa oss till det ekonomiska läget, och när slutsummeringen äntligen kom krävdes vi på ersättning för kostnader i stamnätet - den nätdel som SäKom lovat finansiera. I kombination med allt dystrare rapporter om intresset för anslutning i tätorten bestämde vi oss för att säkerställa medlemmarnas insatser innan vi betalade. För att inte äventyra fibernätets framtid såg oss tvingade att ändå betala det man krävde i december 2011, innan vi fått alla svar. Vi fortsätter trots det arbetet på att säkra det fina nät vi byggt tillsammans.

Föreningsstämma Långserud

2012-06-13 19:00
2012-06-13 20:30

En påminnelse till alla medlemmar om ordinarie föreningsstämma för Långseruds Fibernät Ekonomisk Förening.
Stämman hålls i Bygdegården i Långserud, onsdagen den 13/6 kl. 19.00.
Ytterligare viktig information inför stämman kommer på denna sida i morgon lördag 9/6.

Välkomna önskar styrelsen

Möte för Långseruds områdesrepresentanter

2007-10-30 19:00
2007-10-30 21:00

Vi möts Sockenstugan och får information om fiberprojektet och hur vi skall genomföra detta i Långserud.
Välkomna.