Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Långserud fibernät

Detta är Långseruds fibernäts sida

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. måndag 2017 06 26, kl 19:00

2017-06-26 19:00
2017-06-26 21:00

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. hålles måndag 26/6-2017,kl 19:00 i Långseruds Bygdegård.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna.

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. måndag 2016 06 27, kl 19:00

2016-06-27 19:00
2016-06-27 21:00

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. hålles måndag 27/6-2016, i Långseruds Bygdegård.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna.

Kort information från årsstämman i Långseruds Fibernät ek. för.

Årsstämman hölls den 25:e juni 2015.
Omval skedde på samtliga positioner, sånär som på en suppleant som avsagt sig vidare uppdrag. Ny suppleant blev Agneta Bäckström.
Årsredovisningar och revisionsberättelse godkändes och framlagd budget antogs enligt styrelsens förslag.

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. torsdag 2015-06-25, kl 19:00

2015-06-25 19:00
2015-06-25 19:30

Ordinarie årsstämma hålles torsdagen den 25/6 2015, kl 19:00 i bygdegården Långserud.
Välkomna Styrelsen.

Utfall av Extrastämman i Långseruds Fibernät den 17/11

Vid extrastämman den 17/11, i Långseruds Fibernät, presenterades som utlovats, vid ordinarie stämma, resultatet av de förhandlingar som förts angående tillägg och ändringar i Ägar- och Driftsavtalen.
Stämman gick på styrelsen förslag och röstade för ett antagande och påskrift av de presenterade avtalsförslagen.

Extra Föreningsstämma i Långseruds Fibernät, måndagen den 17 Nov 2014 kl. 19:00, i Långseruds Bygdegård.

2014-11-17 19:00
2014-11-17 21:00

Extrastämma hålles med anledning av det beslut som togs på ordinarie stämma den 30/6. Beslutet innebar att den nya styrelsen fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom angående Drifts- och Ägaravtalen. Detta är nu avklarat och det är dags för Er medlemmar att bestämma om avtalen kan godkännas.

Lägesrapport från Långserud Fiber

Styrelsen har sedan stämman haft ett antal styrelsemöten och diskuterat strategier samt gått igenom administrativa rutiner.
Inledande möten har hållits med SäKom och representanter för SäBy. Vi har även träffat styrelsen för Kila fiber.
Samtalen har förts i positiv anda där vi fört fram förslag på ändringar och tillägg i avtalstexterna.

Ny styrelse i Långserud Fiber Ek Fören

Årsstämma har hållits i Långserud fiber 2014-06-30. Vid stämman valdes ny styrelse.
Den nya styrelsen består av ordf. Hans Hillerström, kassör Anders Axelsson och sekr. Ingemar Olson. Till suppl valdes Siv Forsén och Lisa Sprengel.
Den nya styrelsen fick av stämman i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med SäKom och SäBy om ägar- och driftsavtal.

Föreningsstämma i Långseruds Fibernät måndagen den 30 juni 2014 kl. 19.00 i Långseruds Bygdegård

Välkomna till årsstämman!
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att ta ett viktigt beslut om framtiden för vårt fibernät.
Ni medlemmar kommer att få välja väg, och styrelsen kommer att presentera det erbjudande vi informerade om i måndags, om att sälja vårt nät till Ip-Only, en kompetent och framtidsinriktad fiberoperatör med affärsidéer som stämmer med våra: Riktigt Öppet nät, låga tjänstepriser genom fri konkurrens och inga nätavgifter.

Det Ip-Only är beredda att betala för föreningens nät tror vi kommer att överraska positivt.

Ny hemsida med allt om avtalen: www.fiberavtal.se

Långseruds Fibernät har fått en ny hemsida, www.fiberavtal.se i dagarna. Där kan du hitta SäKoms nya avtalsförslag kring fibernätet på landsbygden i Säffle och de risker vi ser om avtalen blir verklighet. Även alternativa förslag som bevakar fibermedlemmarnas intressen bättre kan du studera där.