Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kila fibernät

Kila fibernäts sida

Årstämma

2017-03-08 19:00
2017-03-08 21:00

Årsstämman med Kila fibernät äger rum den 8 mars 2017 kl 19.00 i Kila församlingshem.

Föreningsstämma Kila

2016-02-25 19:00
2016-02-25 21:00

Fiberföreningen skall ha föreningsstämma torsdagen den 25 februari 2015 kl 1900 i Kila församlingshem.

Ordinarie föreningsstämma för Kila Fibernät ekonomisk förening 20150616

2015-06-16 19:00
2015-06-16 21:00

Kila Fibernät ekonomisk förening håller ordinarie årsstämma 20150616 kl 1900 i N:a Eds bygdegård. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Extra föreningsstämma i Kila Fibernät ekonomisk förening, torsdag 5/3-2015, i Kila Församlingshem

2015-03-05 19:00
2015-03-05 22:00

Kila Fibernät ekonomisk förening kallar till extra föreningsstämma för att ge medlemmarna information om förhandlingar om drifts- och ägaravtal som förts med SäKom sedan juli 2014. Beslut ska tas om vilka avtal medlemmarna vill ha.
Styrelsen har lagt fram avtalsförslag som omarbetats utifrån de avtal som flera föreningar tecknade våren 2014.

Kila Fibernät och avtal med SäKom

Kila Fibernät har under hösten haft tre möten med representanter för SäKom, senast 141128 då Dag Rogne och Gustaf Andersson deltog från SäKom AB och Ewert Karlsson, Gunnar Axelsson och Bengt Nordgren deltog från Kila. Svanskogs Fibernät representerades av Urban Hermansson.

Kila Fibernät och avtal med Säkom

Vi har haft ett möte med Säkom 140812 då Gunnar Axelsson och undertecknad pratade med Gustaf Andersson, Dag Rogne , Jörgen Sundin och ekonomichef Lars Johansson. Utgångspunkt var balansräkning för landsbygdsnätet från 111231 som ligger till grund för delat ägande 50-50. Vi visade en alternativ beräkning där vi värdesätter det ideella arbete som föreningsmedlemmar gjort.

Kila Fibernät möte med Säkom

Kila Fibernäts styrelse, Ewert Karlsson, Gunnar Axelsson och Åke Gullberg, mötte Dag Rogne, Gustaf Andersson och Jörgen Sundin från Säkom 140701. Vid diskuterade principer för ägande och drift och definierade de huvudpunkter där avtalsförslagen skiljer sig åt.

Kila Fibernät möte med Säkom

Kila Fibernät har omarbetat avtal för ägande och drift och i mitten av maj skickades dessa till Säkom med önskemål om dialog och förhandling. Frågan behandlades vid styrelsemöte i Säkom 140522 och efter att vi tre gånger framfört önskemål om tid för möte har vi fått inbjudan till möte 140701.

Kila östra driftavbrott

2014-06-12 06:00
2014-06-12 18:00

Säkom lägger om fiber i Björrud denna vecka. Detta kommer att innebära ett driftavbrott torsdag 140612 kl 06 - 18 i Östra Kila.
Efter avbrottet kan utrustning som är ansluten till fibernätet behöva en omstart. Skulle Ni inte få igång Er tjänst(-er) efter avbrottet, kontakta SäKom kundtjänst 0533-68 11 10.

Årsmöte Kila Fiber

2014-03-27 19:00

Årsmöte Kila Fiber Kila Församlingshem.

Se filen nedan för årsredovisning.