Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Gillberga fibernät

Detta är Gillberga fibernäts sida

Kallelse till extrastämma nummer 2

2015-09-16 19:00
2015-09-16 20:00

Kallelse till extra föreningsstämma
Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma Onsdagen den 16 september 2015 kl. 19.00 i Kålsäters Bygdegård

Extrastämma Gillberga fiber

2015-08-27 19:00
2015-08-27 20:00

Gillberga fiber håller extrastämma i Kålsäters folkets hus den 27 augusti kl 19.00
Stämmans enda punkt är beslut om huruvida föreningen ska ingå i fusionen tillsammans med fiberföreningarna i Bro, Tveta, Södra Näset, Södra Ny, Huggenäs och Stubbkärr Bäckelid.

Gillberga fiber föreningsstämma

2015-06-30 19:00
2015-06-30 20:00

Gillberga Fiber ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma.
tisdag 30 juni kl 19.00
Kålsäters folkets hus
Ärenden enligt stadgarna.
Information om den pågående fusionen mellan några av fiberföreningarna.

Extrastämma inför fusion av Gillberga fiber

2015-03-31 19:00
2015-03-31 20:00

Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma
Tisdag 31 mars kl. 19.00 i Kålsäters Folkets hus.

Information: Under en längre tid har vi arbetat för att fusionera vår förening med flera av de andra landsbygdsfiberföreningarna i Säffle. De där det är aktuellt är de föreningar som tecknat avtal med SäKom.

Gillberga godkände avtal

Gillberga fiber har hållit sin årsstämma och valt en ny styrelse.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter röstade en enhällig stämma för att avtalen skulle godkännas. Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.

Årsmöte Gillberga Fiber

2014-03-20 19:00
2014-03-20 21:00

Årsmöte med Gillberga Fiber Ek. Förening hålls i Kålsäters folkets hus.
Torsdagen den 20 mars kl 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar + information och beslut om nya drifts- och ägaravtal mellan föreningen och Säkom AB.
Efteråt bjuds det på fika.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

Gillberga fiber föreningsstämma

2013-06-16 16:00
2013-06-16 18:00

Gillberga fiber håller föreningsstämma i Kålsäters folkets hus. Söndag den 16 juni kl 16.00.
Ärenden enligt stadgarna.
Fika serveras efter årsmötet.

Omvald styrelse i Gillberga

Vid årsstämman för Gillberga fiber, omvaldes styrelsen i sin helhet. Den består även kommande år av ordförande Göran Lindskog och övriga ledamöter Margareta Hultkrantz, Mikael Persson, Erik Evestam och Lisbeth Olausson.
Antalet anslutningar i Gillbergas nät är för närvarande 311 och några nya har tillkommit under året. Flera förfrågningar har kommit om nyanslutning.

Föreningsstämma Gillberga

2012-06-27 19:00
2012-06-27 20:00

Medlemmarna i Gillberga Fiber Ek. förening kallas till föreningsstämma i Kålsäters folkets hus
Onsdag 27 juni kl 19.00.
Efter stämman bjuds på fika.

Välkomna hälsar styrelsen

Uppkopplingsläget 2010-08-10

310 anslutningar finns i vårat område och utöver en grävning i Gårdsviksområdet, är nätet i Gillberga nu färdiggrävt och färdigkopplat.
Problem med uppkoppling eller med lägenhetsID hänvisas till SäKoms kundtjänst, 0533-68 11 10