Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Vanliga frågor - Dragning av nät


Denna möjlighet är undersökt vid flera tillfällen, men i samtliga fall har det visat sig vara en allt för dyr lösning. Även om det förefaller praktiskt och logiskt så är det betydligt billigare att gräva själva, än att gå med i samma grävning som elbolagen.

Projektet är förankrat på högsta nivå. Kommunfullmäktige har antagit en bredbandsstrategi som lägger fast visionen om ett höghastighetsnät till alla hushåll senast 2011. Första etappen består i att bygga på landsbygden.
Från kommunen leds det hela av det helägda aktiebolaget SäKom AB. Ordförande är kommunalrådet Daniel Bäckström och VD är Sabine Zimmerl Berg.
Bolaget sköter upphandlingar av teknik och material till nätet, samt upphandlingen av kommunikationsoperatör.
Kommunen äger stamledningen samt utgör kunder i nätet då offentliga verksamheter och lägenheter kopplas in.

I praktiken byggs nätet av lokala områdesföreningar i nära samarbete med markägare och hushåll. Det finns 10 sådana i kommunen och varje förening äger sitt nät.
Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet.
Det nät som sammanbinder orterna/församlingarna, kallas stamnät och kommer att ägas av det kommunala bolaget SäKom AB.
Områdesföreningarna har sedan gått samman och bildat SäffleBygdens fibernät ek. förening som ska representera områdesföreningarna i diskussioner med kommunen.
Många av de tekniska och ekonomiska frågorna kommer att samordnas och tillsammans med det kommunala bolaget SäKom AB deltar SäffleBygdens fibernät i en styrgrupp som ska leda arbetet och ta beslut i vissa gemensamma angelägenheter.

Läs mer under "informationsmanual" - "Projektet" - "Organisation"

Vi ska gräva ner två typer av fiberoptiska nät i vår kommun: Ett stamnät som binder samman orterna i kommunen, samt ett finmaskigt områdesnät som ska ge fiber ända in i huset. Nätet ersätter därmed det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV-antenner och paraboler.
Själva fibern är hårstråtunna trådar av glas som varken avger strålning eller leder ström. Informationen överförs i stället via ljus.