Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Vanliga frågor - Teknik


Det beror sig lite på vad man beställt för tjänster. Alla kommer att få mediekonvereraren (opto till ethernet) Denna är en Orexis FTH-3.

Om man sedan beställt mer än en av de tillgängliga tjänsterna (Data, TV och telefon) får man även hemskickad en bredbandsswitch, Xavi XG6745. Denna är konfigurerad som en brygga och har fyra LAN-portar kopplade till ett VLAN. Det finns lite trafikprioritering för VoIP och liknande finesser.

Däremot är den ingen router så om du tänker dig en trådlös burk till datorn bör denna nog konfigureras som router. Rent generellt kan sägas att Router/Brandvägg mellan dator och Bredbandsswitchen rekommenderas!

Vill du anluta flera IP-telefoner behöver du en dataswitch kopplad till telefonuttaget på bredbandsswitchen. Det är en helt vanlig dataswitch som används i vanliga datanätverk.

Använder du IP-telefoner behövs inte heller ATA-boxen, men det visste du förmodligen redan.

Från ATA-boxen kan du som bekant koppla in dig i befintlig telefonslinga.

Detta gör du med en vanlig "telefonplugg", en sådan som även har ett uttag på baksidan. Om man behöver koppla in denna i första jacket eller det går bra var som helst beror på hur uttagen i huset är kopplade. Är uttagen parallellkopplade kan du gå in var som helst. Är dom seriekopplade måste du lokalisera första jacket och koppla in dig där.

Hur vet man då om uttagen är serie eller parallellkopplade? Om du kan lyssna på ett samtal i flera telefoner samtidigt är dom parallellkopplade. Bryter du förbindelsen när du lyfter luren på en annan telefon (eller hör inget) är dom kopplade i serie.

Det finns även möjlighet att flytta första jacket men det kräver lite extra kabeldragning som vi kan ta ifall behov uppstår.

Det stämmer. Du använder nätverkskabel för att koppla dig från bredbandsswitchen till den utrustning som ska anslutas. Enda undantaget är givetvis om du väljer en trådlös överföring, men då krävs å andra sidan nätverkskabel mellan Bredbandsswitchen och radioenheten samt mellan tv-boxen och radioenheten i andra änden.

- Föreningen gräver till 'tomtgräns', därifrån är det medlemmens uppgift att gräva fram till huset.

- Medlemmen hämtar slang och genomföring etc av föreningen.
Det är bra om föreningen har ett eget lager så att inte alla medlemmar behöver hämta saker hos Bynet!

- Medlemmen bestämmer själv var man ska gå in i huset och gör sedan själva genomgången.

- Föreningen delar ut medieomvandlaren (Orexis FTH-3) till medlemmen.

- Medlemmen skruvar själv upp medieomvandlaren på vägg.

- Bynet blåser in fiber i slangen. Medlem eller 'betrodd' måste vara hemma.

- All svetsning i skåpen och noder genomförs av företaget TremaIT.

- Föreningen ombesörjer svetsning i mediaomvandlaren i hemmen. Medlem eller 'betrodd' måste vara hemma.

- Tjänsteswitch (Inteno XG-6745) skickas ut till medlemmen av kommunikationsoperatören medlemmen beställer sin andra tjänst. Kopplas in av medlemmen själv.

- Tjänstespecifika burkar som TV-boxar, ATA-boxar (telefonkonverter) etc skickas ut per post av den tjänsteleverantör man beställt tjänsten av. Medlemmen kopplar själv in burkarna.

För mer information se denna hemsida (www.fibernat.se) eller mejla Säbys hemtekniksgrupp (hemteknik@fibernat.se).

Kraven på kapacitet har utvecklats mycket snabbt. Tjänsterna har blivit fler och mer krävande och antalet användare har växt kraftigt. Framförallt är det TV-kanalerna som behöver hög kapacitet och i övergången till HD-TV så behövs det ännu mer kraft.
Den statliga utredningen "Bredband 2013" slog fast att den minsta acceptabla hastigheten (golvet) idag är 2 mbit/s. Det kan de flesta få via telenätet idag. Men 2013 kommer detta golv ligga på 10 mbit/s på grund av ökat tjänsteutbud och fler användare.

Vad vi vet är att fiberoptiken klarar denna successiva ökning med råge.
Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag - det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken.

I städerna byggs den här tekniken ut för fullt, men landsbygden har halkat efter eftersom de stora avstånden och relativt få kunderna gör att det inte lönar sig. Samtidigt är det i de glest befolkade områdena tekniken skulle behövas som bäst eftersom avstånden till dagens telestationer begränsar kapaciteten rejält.
Vi anser att landsbygden och de mindre orterna ska ha samma tillgänglighet som storstäderna.

Ja. Den dosa som monteras i ditt hus ansluts till det telenät du redan har. Du kan då använda detta nät och samma telefoner som idag. Köper du telefonitjänster via fibernätet har du dock ingen användning för den telekabel som är utanför huset.

Det vi med stor säkerhet kan säga är att varken tekniken i det befintliga telenätet, eller de trådlösa alternativen kan leverera en successivt ökad kapacitet - till alla. Trådlösa system är och förblir komplement och begränsas också av att det är brist på frekvenser.
Den fiberkabel som grävs ner har en i praktiken obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så klarar den att hänga med. Det som kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark.

Fördelarna med ADSL är att det nyttjar det befintliga telenätet. Utbyggnader av telestationer har skett med statliga och kommunala medel och detta har varit nödvändigt för att ge oss bredband - snabbt. Men det är och förblir en tillfällig lösning på grund av den begränsade kapaciteten. Ett stort problem är också att kapaciteten sjunker snabbt med avståndet till telefonväxeln.
Dessutom är det många som idag inte ens har ADSL och de som bor längst bort får lägst och ojämnast kapacitet.
I fiberoptiken har vi en teknisk lösning som håller för lång tid framöver. Och med ett lokalt ägt fibernät får vi också tillgång till ett större tjänsteutbud, vilket är förutsättningen för att sänka kostnaderna.

Varje hushåll kommer ha tillgång till 100 mbit/s. Av dessa är det TV som tar det mesta, 7-9 mbit/s för en vanlig kanal och ca 20 mbit/s för en HD-kanal.
Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten.
Det skiljer sig från telenätets tjänster där vi som användare delar hastigheten med alla andra på samma telestation. Ju fler som är uppkopplade samtidigt desto lägre kapacitet får var och en.