Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Vanliga frågor - Ekonomi


Säffle kommuns bolag, SäKom AB medfinansierar projektet med 15,8 mkr. EUs strukturfond går in med lika mycket och därtill kommer medlemsinsatserna på ca 35 miljoner kronor. Totalt cirka 67 miljoner kronor.
Det är Säffle kommuns största EU-projekt någonsin.
SäffleBygdens fibernät driver också ett Leaderprojekt för att stötta upp föreningarnas samordningsarbete och det tillför helheten cirka 700 000 kronor.

Utöver Säffle kommun har flera andra kommuner i Värmland gått in med sk observationsposter och medverkat med en delfinansiering. Även Region Värmland, Företagarna och LRF bidrar.

Utöver pengarna bidrar eldsjälar med enorma mängder ideellt arbete i medlemsvärvning, avtalsskrivande, utsättning av nät och assistans till grävarbetet.

När föreningen skickar inbetalningskortet kan du göra på två sätt:
1. Betala räkningen direkt
2. Kontakta Swedbank i Säffle och nyttja vårt fiberstartslån. Banken betalar då räkningen och lägger upp lånet åt dig. Det är en rörlig ränta med amortering på 20 år. Du kan lösa ut lånet när du önskar.
Även med lånekostnaden inräknad lönar sig investeringen för de flesta från dag 1.

Du får slang, fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Grävningen på egen tomt får du dock stå för själv, antingen för egen hand, eller om du hyr in en mindre grävare.
Även kostnader för eventuella dragningar i hemmen får du stå för själv.

Se detta som en god investering i din fastighet.
* Kostnaderna för framförallt telefon och internet sjunker.För väldigt många lönar sig investeringen från dag 1.
* För internet får du tillgång till betydligt bättre och jämnare kvalitet än idag. Du slipper de begränsningar som finns i ADSL eller trådlösa uppkopplingar.
* Ditt hus blir mer attraktivt vid eventuell försäljning
* Det utvecklar vår bygd. För både företag och privatpersoner är den här tekniken nödvändig och ska vi kunna locka dessa att etablera sig på Säffles landsbygd.

Insatsen baseras på en beräknad kostnad i varje förening. Den största kostnaden är grävningen och den kan alla påverka genom att:
- se till att så många som möjligt vill ansluta sig. Ju fler desto billigare är den generella regeln.
- göra en så bra sträckning som möjligt
- rensa vägen för maskinerna så att de kommer fram.
- se till att ledningsvägen är ordentligt utstakad i förväg
- ha en bra logistik så att utrustning och material finns på plats

Varje förening håller en stämma där insatsen beslutas. Den är då tilltagen i överkant jämfört med den projektering som gjorts av nätet.
Vi är gemensamt ansvariga för att få nätet så effektivt som möjligt, men samtidigt har alla som bor på landsbygden möjlighet att ansluta sig till nätet. Skulle kraven på låga kostnader och allas möjlighet att ansluta sig inte gå att kombinera under den insats som tagits ut så är det i sista hand föreningen som måste ta in nytt kapital. Detta ska dock inte behöva inträffa.

Till skillnad från de flesta andra stadsnät kommer nätet i Säffle inte ha någon fast månadsavgift som ska betalas.
Utöver medlemsinsatsen betalar du således enbart för de tjänster du tecknar. Det innebär att de totala kostnaderna för vårat nät blir lägre än jämförbara nät.