Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Bro fibernät

Detta är Bro fibernäts sida

Träff områdesansvariga

2009-04-28 19:00
2009-04-28 21:00

Träff för områdesansvariga den 28/4 19.00 på Majorskullen.
Planering av den fortsatta verksamheten mm.

Styrelsemöte

2009-04-28 18:00
2009-04-28 19:00

Styrelsen samlas till möte den 28/4 18.00 på Majorskullen.
Fortsatt planering

Träff områdesansvariga

2009-04-02 19:00
2009-04-02 21:00

Träff för områdesansvariga omedelbart efter den extra förenigsstämman den 2 april 2004.
Fortsatt planering av arbetet.
Har Ni avtal, markupplåtelseavtal, kartor med ändringar mm så ta med detta.

Extra Föreningsstämma

2009-04-02 19:00
2009-04-02 21:00

Kallelse till extra föreningsstämma.
Torsdagen den 2 april 2009 kl. 19.00 på Majorskullen.
Ärenden:
Fastställande av insats.
Beslut om grävstart.
Stadgeändringar: § 6 (insats) och § 18 (kallelse till möten)
Val av valberedning (2 personer)

Planeringsmöte

2009-01-26 19:00
2009-01-26 21:00

Styrelse och områdesansvariga samlas till möte måndagen den 26/1 2009 kl. 19.00 på Majorskullen

Konto för inbetalning av insats och medlemsavgift

Vi har nu öppnat konto i Swedbank dit inbetalning av insats och medlemsavgift, totalt 200:-, kan ske.
Konto 8156-2 914.005.304-3 elelr bankgiro 366-2061.
Ange vid betalning: efternamn, förnamn,adress, fastighetsbeteckning, ev. e-postadress samt tel.nr.

Möte områdesansvariga

2009-01-12 19:00

Styrelse och områdesansvariga samlas till möte.
Måndagen den 12 januari 2009 kl. 19.00 på Majorskullen.

Styrelse Bro Fibernät

Vid extra föreningsstämma den 081209 valdes följande styrelse: Ordf. Torbjörn Axelsson, vice ordf. Sven-Olof Leander, kassör John Wilhelmsson, sekr. Thomas Janson,
ledamöter: Göran Jungbark, Ingvar Olsson,
Suppleanter: Dick Persson, Lars Tuomi.
Revisorer: Horst Pommerening, Lennart Gustafsson.
Revisorssuppleant: Tord Danielsson

Medlems- och informationsmöte Bro Fibernät

2008-12-09 19:00

Majorskullen tisdagen den 9 december 2008 kl19.00
Du som ännu inte gått med i Bro Fibernät missa inte detta tillfälle att få information om projektet och kunna ställa frågor till Erik Evestam.
Kaffepaus.
Därefter extra medlemsmöte med bl.a val av styrelse och områdesansvariga, förlängning av verksamhetsår mm.