Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Bro fibernät

Detta är Bro fibernäts sida

Bro godkände avtal

Bro fiber ekonomisk förening har hållit föreningsstämma. Bland annat för att informera och ta beslut hur man skall ställa sig till de nya avtalsförslagen mellan Säffle kommunikations AB (SäKom) och fiberföreningarna på landsbygden.
Dag Rogne, ordförande i SäKom, var med på mötet och informerade om deras verksamhet och hur det fungerar idag.
Förslagen till avtal med Säkom gicks igenom och därefter beslutade en enhällig stämma att avtalen skulle godkännas.
Styrelsen får nu i uppdrag att underteckna avtalen för föreningens räkning.

Årsmöte Bro Fiber

2014-03-27 19:00
2014-03-27 21:00

Årsmöte med Bro Fiber Ek. Förening hålls på Majorskullen.
Torsdagen den 27 mars kl 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar + information och beslut om nya drifts- och ägaravtal mellan föreningen och Säkom AB.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

Kort rapport från Bro

Efter ordinarie föreningsstämma kan vi konstatera att föreningens styrelse är oförändrad och ser ut enligt följande:

Ordförande: Torbjörn Axelsson
Vice ordförande: Ingvar Olsson
Kassör: John Wilhelmsson
Sekreterare: Thomas Janson
Ledamot: Göran Jungbark
Suppleanter: Dick Persson och Lars Tuomi

Bro håller årsmöte

2010-04-06 19:00
2010-04-06 21:00

Bro Fibernät håller ordinarie föreningsstämma.
Tid: Tisdagen 6 april 2010 klockan 19.00
Plats: Majorskullen.

Dagordning i enlighet med stadgarna.

Välkomna!

Styrelsemöte

2010-03-15 19:00
2010-03-15 21:00

Styrelsen samlas till möte måndag den 15/3 19:00 på Majorskullen.

Kontaktpersoner

Bro Fiber har följande styrelse

Ordförande: Torbjörn Axelsson
Vice ordförande: Ingvar Olsson
Kassör: John Wilhelmsson
Sekreterare: Thomas Janson
Ledamot: Göran Jungbark
Suppleanter: Dick Persson och Lars Tuomi

Valberedning: Per Adolfsson och Sven-Olof Leander

Styrelsen kan kontaktas via e-post: torbjorn.axelsson@s.lrf.se

Styrelsemöte

2009-11-05 18:00
2009-11-05 19:00

Styrelsen samlas till möte torsdag den 5/11 18.00 på Majorskullen.

Möte områdesansvariga

2009-11-05 19:00
2009-11-05 21:00

Träff för samtliga områdesansvariga torsdagen den 5/11 19.00 på Majorskullen.

Grävstart i Bro

Information inför grävstarten av etapp 1.

Njutåns Gräv AB börjar med områdesnätet på måndag 10/8

Extra Föreningsstämma

2009-05-07 19:00
2009-05-07 20:00

Kallelse till extra föreningsstämma.
Tid: 7 maj kl 19.00
Plats: Majorskullen
Detta är den andra extra föreningsstämman för ändring av stadgarna § 6 och 18.